Miksi pyöräilijä ajaa ajoradalla – vastine

Infografiikkani ajoradalla pyöräilystä saavutti lähestulkoon räjähdysmäisen suosion ja se herätti kiivasta keskustelua puolesta ja vastaan. Debattia käytiin monessa mediassa ja esille nousi toistuvasti kaksi ajoradalla ajamista vastustavaa argumenttia. Päätin keskittää oman vastineeni yhteen paikkaan – eli tähän kirjoitukseen.

Ensimmäinen yleinen kommentti oli, että ei lakia saa rikkoa vain sen takia, että lain noudattaminen ei ole mukavaa. Ei autotkaan aja kävelykadulla, koska se on kätevämpää. Eikä pankkiakaan saa ryöstää, vaikka se olisikin helpompaa kuin töissä käynti. Tähän argumenttiin ei ole mitään vastaan sanottavaa eikä puolusteltavaa. Se on totta. Suomessa on laki ja sitä tulisi ensisijaisesti kunnioittaa. Mikäli kevyenliikenteen väylä tai pyörätie on käytettävissä, on pyöräilijän sitä käytettävä. Mikäli ajaa tällaisessa tilanteessa ajoradalla, rikkoo lakia ja on oltava valmis kantamaan vastuu teostaan.

Toisen vasta-argumentin mukaan kaikki ongelmat poistuvat, jos poistetaan pyöräilijän tarve ajaa kovaa. Tämäkin on totta. Kaikki infograafissa mainitut ongelmat ovat ongelmia, jos ei ole valmis laskemaan ajonopeuttaan. Hitaasti pyöräily on kuitenkin yhteiskunnallisesti typerää. Tämä perustuu siihen oletukseen, että pyöräilyn määrää halutaan lisätä. Esimerkiksi sekä Espoo että Helsinki haluavat tuplata pyöräilyn kulkumuoto-osuuden. Pyöräily on taloudellisesti yhteiskunnan kannalta järkevää – se pienentää infrastruktuurikuluja ja laskee terveydenhuollon kustannuksia. Se on myös ekologisesti kestävää. Mikäli pyöräilijät pakotetaan matelemaan kävelyvauhtia huonoille väylille, ei pyöräily ole houkutteleva kulkumuoto. Huonoilla liikennejärjestelyillä ei pyöräilyn määrä lähde kasvuun. Kävelyvauhdilla pyöräilyssä ei ole siis mitään järkeä, vaikka se toki on mahdollista.

Minusta ajoradalla ajaminen on käsissämme oleva ongelma. Se on oire siitä, että nykyiset liikennejärjestelyt eivät ole toimivia. Ongelmaan on oikeastaan kaksi ratkaisua:

1. Muutetaan lainsäädäntöä siten, että nopeavauhtinen pyöräily sallitaan ajoradalla.
2. Muutetaan nykyiset kevyenliikenteen väylät vastaamaan pyöräilyn tarpeita.

Kakkoskohta tuskin toteutuu sellaisenaan ihan äkkiä, sillä nykyisen infran päivitys ei ole ihan nopea projekti. Järkevintä olisikin parantaa pyöräilyolosuhteita ja muuttaa lainsäädäntöä siten, että pyöräily sallittaisiin myös ajoradalla.